✩ Nazim Hikmet ✩
Top results of your surfing

✪ Nazim Hikmet ✪ Start Download Portable Document Format (PDF) and E-books (Electronic Books) Free Online Rating News 2016/2017 is books that can provide inspiration, insight, knowledge to the reader."Romantic Communist"

♥ Book Title : Romantic Communist
♣ Name Author : Edward Timms
∞ Launching : 1999
◊ Info ISBN Link : 1850653712
⊗ Detail ISBN code : 9781850653714
⊕ Number Pages : Total 367 sheet
♮ News id : SuEOpLarmMQC

Download FileStart Reading

☯ Full Synopsis : "A biography of poet Nazim Hikmet, this text examines his life and his work, asserting that his creative vision combined a dialectical view of society with passionate personal relationships, all reflected in experimental poetic forms. Stalin's daughter described him as a romantic communist."Article| Edward Timms| Statement ..."

"Poems of Nazim Hikmet"

♥ Book Title : Poems of Nazim Hikmet
♣ Name Author : Nâzım Hikmet
∞ Launching : 1994
◊ Info ISBN Link : 0892551984
⊗ Detail ISBN code : 9780892551989
⊕ Number Pages : Total 242 sheet
♮ News id : 2RomAQAAMAAJ

Download FileStart Reading

☯ Full Synopsis : "A collection of poems by a Turkish poet who spent eighteen years as a political prisoner, and the last thirteen years of his life in exile, discusses social justice and the love of life."Article| Nâzım Hikmet| Statement ..."

"Beyond the walls"

♥ Book Title : Beyond the walls
♣ Name Author : Nâzım Hikmet
∞ Launching : 2002
◊ Info ISBN Link : UVA:X006126585
⊗ Detail ISBN code :
⊕ Number Pages : Total 255 sheet
♮ News id : mQEQAAAAYAAJ

Download FileStart Reading

☯ Full Synopsis : "Generous selection from Turkey's greatest modern poet, in superb English translations."Article| Nâzım Hikmet| Statement ..."

"Human Landscapes"

♥ Book Title : Human Landscapes
♣ Name Author : Nâzım Hikmet
∞ Launching : 1982
◊ Info ISBN Link : UVA:X000947256
⊗ Detail ISBN code :
⊕ Number Pages : Total 294 sheet
♮ News id : EwIQAAAAYAAJ

Download FileStart Reading

☯ Full Synopsis : "A Turkish epic poem offers portraits of varying lengths about ordinary people caught up in the wars, occupations, and independence of Turkey."Article| Nâzım Hikmet| Statement ..."

"A Study Guide for Nazim Hikmet's "The Cucumber""

♥ Book Title : A Study Guide for Nazim Hikmet's "The Cucumber"
♣ Name Author : Gale, Cengage Learning
∞ Launching :
◊ Info ISBN Link : 9781410343505
⊗ Detail ISBN code : 1410343502
⊕ Number Pages : Total 21 sheet
♮ News id : Bq03DQAAQBAJ

Download FileStart Reading

☯ Full Synopsis : ""Article| Gale, Cengage Learning| Statement ..."

"A Study Guide for Nazim Hikmet's "Letter to My Wife""

♥ Book Title : A Study Guide for Nazim Hikmet's "Letter to My Wife"
♣ Name Author : Gale, Cengage Learning
∞ Launching : 2016
◊ Info ISBN Link : 9781410351081
⊗ Detail ISBN code : 1410351084
⊕ Number Pages : Total 27 sheet
♮ News id : 9NcWDQAAQBAJ

Download FileStart Reading

☯ Full Synopsis : "A Study Guide for Nazim Hikmet's "Letter to My Wife," excerpted from Gale's acclaimed Poetry for Students. This concise study guide includes plot summary; character analysis; author biography; study questions; historical context; suggestions for further reading; and much more. For any literature project, trust Poetry for Students for all of your research needs."Article| Gale, Cengage Learning| Statement ..."

"Nazım Hikmet Hayatı ve Eserleri"

♥ Book Title : Nazım Hikmet Hayatı ve Eserleri
♣ Name Author : Orhan SEYFİ
∞ Launching : 1937
◊ Info ISBN Link :
⊗ Detail ISBN code :
⊕ Number Pages : Total 66 sheet
♮ News id : oLDxBQAAQBAJ

Download FileStart Reading

☯ Full Synopsis : "Büyük harbin son yıllarında Celâl Sahir hececi şairleri etrafına toplıyarak “Kitaplar* serisini neşretmeğe başladı. O devrin en can­lı edebî hareketini sahifelerine alan bu mec­mualarda yepyeni iki imza var: Valâ Nured- din, Nazım Hikmet. Ayni çağda bulunan bu iki genç arkadaş ayni senelerde edebî haya­ta giriyorlar. Valâ Nureddinle Nazım Hikmet yalnız iki yaşdaş değil, iki samimî arkadaş- dırlar. Bu mecmualar onları iki meslekdaş da yapıyor. Valânın daha ince, daha hisli, daha efemine yazılarına mukabil, Nazım Hikmet daha geniş, daha erkekçe bir ses çıkarıyor. (Deniz) ve (Zeybeğin ölümü) gibi küçük manzumeleri ilk muvaffakiyetini meydana koyuyor Valâ Nureddin de (Gülün sultanlı­ğı) isimli manzum hikâyesile ilk defa nazarı dikkati celbediyor. Bu iki genç şair arasın- da çok benzeyen ve hiç benzemiyen kuvvetli noktalar var- Benzemiyen tarafları; yüzleri • biri sarışın, hattâ kızıl saçlı, öteki esmer ka- rakaşlı, kara gözlü.. • Nazım gürbüz, cüssetli, atılgan, ateşli bir genç. Valâ zaif, solgun, mü­tevazı, sessiz bir delikanlı. Benzeyen taraf­ları ikisinin de bohem duyguları, macerape­rest ruhları, gençlik ve yenilikleri. Her ikisi de hece veznini kullanıyorlar. Bu kullanış Valâ için bir tercih meselesi, fakat Nazım Hikmet için bir zaruret. Çünkü: aruz veznini hiç bilmiyor. Klâsik türk edebiyatına ait hiç kültürü yok, bunu çekinmeden söyliyor ve biraz da bu suretle kendi orijinalitesini yap­tığına inanıyor. Büyük babası Nazım paşa tam manasile bir divan şairi, Nazımı gazellerinden imtiha­na* çekdiği vakit bu edebiyata bigâneliğini adeta korkarak görüyor. Genç şairin en göze çarpan tarafı samimiyeti, riyasızlığı. . Kendi­sinden bir nesil büyük hececi arkadaşlarına bir üstad saygısı göstermekden çekinmiyor. Lise tahsilini Cemal paşanın yeni bir şekle sokduğu Heybeliada bahriye mektebinde gö­ren şair terkettiği denizcilik mesleği yerine kendisine yeni bir meslek ve hayatına yeni bir ufuk aramakla meşgul. Nazım Hikmetin mütareke yıllarındaki edebî hayatı kararsızlıklar içinde geçiyor. O devirlerde neşrettiği şiirler gözden geçirilirse şairin daha çok (epik) tarza meylettiği ve milliyetçi bir duygu taşıdığı görülür... Anadoluda millî hareket başladıktan sonra İstanbulda avare bir hayat süren genç şair, arkadaşı Valâ ile beraber oraya koşuyor. Bir müddet beraberce muallimlik ediyorlar. Bu sırada Rusya komünizm ihtilâli içinde dir. Bu hareket onların macera seven ruhlarını bir miknatıs gibi kendine doğru çekiyor. Nihayet bir gün iki arkadaş mektebe giden yollarını değiştirerek Rusyaya geçiyorlar. Nazımın duyuş, görüş ve düşünüşlerindeki değişiklik bu noktadan başlar. Ruhuna tapa- cık yeni bir din arayan şair Rusyada kaldığı müddetçe ihtilâlin bütün akidelerini benimse- yor- Manevî varlığı o kızıl kasırga içinde yuğ* ruluyor. Özledîği heyecanı o ihtilâl içinde du­yuyor. Aradığı ideale orada kavuşuyor. Hattâ orada yüksek tahsilini yapıyor. Bu yeni reji­min bütün telkinleri onun boş kalbinde açık bir kapı buluyor. Adeta şair orada yeniden teşekkül ediyor V« bir ikinci defa hayata doğuyor. Artık o, hiç tanımadığımız bir gençtir. Ne zevki, ne dü­şüncesi, ne gayesi bizimkine benziyor. Nazım Hikmetin genç bünyesi için bu muhit en uy­gun bir inkişaf zemini olmuştur. Şair her şeyini oradan alıp bize getirdi. Kendisini eski hayatına bağlayacak kuv­vetli bir kültürü olmadığı için gerek sanatta gerek ’hayatta bizim için mukaddes tanılan bütün bağları kırdı, attı."Article| Orhan SEYFİ | Statement ..."

"Nazım Hikmet'in sahte dostları"

♥ Book Title : Nazım Hikmet'in sahte dostları
♣ Name Author : Kemal Sülker
∞ Launching : 1979
◊ Info ISBN Link : UCAL:B3177723
⊗ Detail ISBN code :
⊕ Number Pages : Total 242 sheet
♮ News id : dNMJAQAAIAAJ

Download FileStart Reading

☯ Full Synopsis : ""Article| Kemal Sülker| Statement ..."

"Şu 1941 yılında [yazan] Nazim Hikmet"

♥ Book Title : Şu 1941 yılında [yazan] Nazim Hikmet
♣ Name Author : Nâzım Hikmet
∞ Launching : 1965
◊ Info ISBN Link : UCLA:31158003205241
⊗ Detail ISBN code :
⊕ Number Pages : Total 102 sheet
♮ News id : Drk0AQAAMAAJ

Download FileStart Reading

☯ Full Synopsis : ""Article| Nâzım Hikmet| Statement ..."

"Korkunç adli hata ve Nâzım Hikmet'in özgürlük savaşı"

♥ Book Title : Korkunç adli hata ve Nâzım Hikmet'in özgürlük savaşı
♣ Name Author : Mehmet Ali Sebük
∞ Launching : 1978
◊ Info ISBN Link : UOM:39015008159256
⊗ Detail ISBN code :
⊕ Number Pages : Total 354 sheet
♮ News id : 4AJOAAAAMAAJ

Download FileStart Reading

☯ Full Synopsis : ""Article| Mehmet Ali Sebük| Statement ..."

"Masallar, hikâyeler"

♥ Book Title : Masallar, hikâyeler
♣ Name Author : Nâzım Hikmet
∞ Launching : 2002
◊ Info ISBN Link : IND:30000093726739
⊗ Detail ISBN code :
⊕ Number Pages : Total 185 sheet
♮ News id : WSQIAQAAMAAJ

Download FileStart Reading

☯ Full Synopsis : ""Article| Nâzım Hikmet| Statement ..."

"Yeşil elmalar"

♥ Book Title : Yeşil elmalar
♣ Name Author : Nâzım Hikmet
∞ Launching : 2007
◊ Info ISBN Link : 9750804457
⊗ Detail ISBN code : 9789750804458
⊕ Number Pages : Total 270 sheet
♮ News id : l3U7tQEACAAJ

Download FileStart Reading

☯ Full Synopsis : ""Article| Nâzım Hikmet| Statement ..."