Theologica practica, dat is, Alle de theologische wercken, van den hoog-geleerden mr. Christophorus Love ... Vervattende een grondige verklaaringhe van vele uitnemende plaatsen der H. Schrifture, ... Tot meerder gherijf van den christelijken leser, is de ordere der tractaten te zien even voor het werk; en achter zijn twee registers ... by-ghevoeght door P. de Lange

Generate link...